Filli Boya Mimar Benim
Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası

Kullanıcılarımızın “Filli Boya Mimar Benim” Uygulaması hizmetlerinden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla, bu uygulamamızı kullanan kullanıcılarımızın verilerinin gizliliğini korumak üzere çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu kapsamda bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

“Mimar Benim” uygulaması (“Uygulama”); Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. (“Betek” veya “Şirket”)‘ye ait olup kısaca boyacı, son tüketici ve diğer üçüncü tarafların mekanlarının /evlerinin iç cephelerini sanal olarak renklendirmesini sağlayan, renklendirilmiş mekanın Filli Boya’daki karşılık gelen renk kodunu tespit eden, kullanacağı alana göre boya miktarını hesaplayan, Şirket’e ait En Yakın Bayi ve Filli Ustam platformları ile ortak çalışabilen ve bu suretle kullanıcının talebi doğrultusunda Filli Ustam uygulaması kanalıyla bayi ve usta yönlendirmesi yapabilen bir uygulama platformudur.

İşbu Politika’da, Uygulama kullanıcısının (“Kullanıcılar”) Uygulama üzerinden paylaştığı olası kişisel bilgilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin esaslar, kişisel bilgi türleri, bu bilgilerin nasıl kullanıldığı, 3. kişilere hangi koşullarda aktarıldığı ve ne şekilde korunduğu ile http://www.mimarbenimapp.com/ sitesinin ve mobil uygulamasının kullanılma usul ve esaslarına ilişkin esaslar açıklanmaktadır.

İşbu Politika kapsamındaki kişisel bilgiler ve diğer veriler; En Yakın Bayi uygulaması üzerinden Şirket ürünlerine ilişkin en yakın satış noktalarını ve Filli Ustam uygulamacılarını Kullanıcı’ya önerilebilmesi için Kullanıcı’ların lokasyon bilgisi, mekanı renklendirmek için mekanın fotoğrafı ve Kullanıcılar’ın Uygulama’nın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, ziyaret tarihi saati bilgilerini (“Kişisel Bilgiler”) ifade eder. Şirket gerek Uygulama ve gerekse hazırladığı tüm projelerde Uygulama kapsamında aldığı her türlü Kişisel Bilgiler’i işbu güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda işlemekte ve korumaktadır.

Şirket, hazırladığı projeler ve Mimar Benim uygulaması üzerinden ve elektronik ortamda Kullanıcılar’a ait bilgiler ve Kişisel Bilgiler’i işbu Politika hükümleri doğrultusunda toplayabilir, işleyebilir, kullanabilir, yurtiçi veya yurtdışı veri tabanları ve bulut bilişim sistemlerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Şirket bu kapsamda olmak üzere Kullanıcılar’a ait Kişisel Bilgileri kaydedebilir, işleyebilir, istatistiki değerlendirme amacıyla kullanabilir. Şirket, Kullanıcı’ya talep ettiği hizmetin sağlanması, Kişisel Bilgiler’in muhafazası yahut Şirket tarafından tüketici ve Kullanıcılar’a daha iyi hizmet verilmesine yönelik yapılacak geliştirmeler ve hizmetler için iştirakleri ve grup şirketleri,yazılımcı ve dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri) ve benzeri iş ortaklarından hizmet alabilir ve bu kapsamda anılan taraflarla gerektiği ölçüde sınırlı olarak bazı kişisel bilgileri paylaşması gerekebilir. Şirket, Uygulama vasıtasıyla paylaşılan veya toplanan Kişisel Bilgiler’in aktarımı, saklanması ve işlenmesi kapsamında Kişisel Bilgiler’i gizli tutmak, gizliliğini sağlamak ve sürdürmek, Kişisel Bilgiler’in tamamının veya herhangi bir kısmının kamusal erişimini veya yetkisiz kullanımını önlemek için gerekli teknik tedbirleri alır. Ayrıca Şirket, Kişisel Bilgiler’i Şirket için ele alan veya işleyen iş ortaklarının da bu kurallara uymasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır. Buna rağmen Kişisel Bilgiler’e üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak erişilmesi veya kullanılması, Şirket’e ve Şirket’in kullandığı sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi vb. halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Yetkisiz erişim, değiştirme veya istismarı önlemek amacıyla Kişisel Bilgiler’e erişim kısıtlıdır.

Kullanıcılara ve üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve bu Politika’da sayılan haller dışında gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmaz.

Şirket, Uygulama dâhilinde başka sitelere link verebilir. Şirket, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Şirket, Kullanıcıların işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası’nın hükümlerine veya yasalara aykırı olarak herhangi bir kullanımını tespit ederse veya yetkili mercilerden bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, Kullanıcılarle ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkını saklı tutar.

Kullanıcıların Hakları

Kullanıcıların diledikleri zaman kendilerine ait Kişisel Bilgiler’ine erişme, bu bilgilerin değiştirilmesini, güncellenmesini, silinmesini, imha edilmesini, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya ilgili yasalarda tanımlı diğer haklarını kullanmayı istemesi mümkündür. Bu yöndeki her türlü talepler 444 1 222 no.lu çağrı merkezimize ulaşarak veya “4441222@betek.com.tr” e-posta adresine e-mail iletilmesi yoluyla mümkündür.

Kullanıcılar işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası’nda yer alan hükümlerin tümünü okuduğunu, anladığını ve “kabul ediyorum” butonunu tıklamakla kabul etmiş sayılacağını ve kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Bu uygulamalar ve gizlilik hükümlerinin koşullarını kabul etmeyen Kullanıcı’nın Uygulama hizmetlerini talep etmemesi ve Uygulama üzerinden kişisel nitelikli herhangi bir verisini paylaşmaması gereklidir. Aksi açıkça belirtilmeyen hususlarda Şirket’in Uygulama içeriği ve kullanımından dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İşbu Gizlilik ve Veri Koruma Politikası, Şirket tarafından zaman zaman güncellenebilir ve yayınlanarak yürürlük kazanır; Şirket’in en güncel gizlilik ve veri koruma politikaları için lütfen bu sayfayı düzenli aralıklarla ziyaret ediniz.